فریدون فرخزاد

10

آهنگهای فریدون فرخزاد

فریدون فرخزادسنگ صبور

آهنگ سنگ صبور با صدای فریدون فرخزاد Fereydoun Farrokhzad – Sange Sabour

فریدون فرخزادآفتاب

آهنگ آفتاب با صدای فریدون فرخزاد

فریدون فرخزادآشیانه

آهنگ آشیانه با صدای فریدون فرخزاد Fereydoun Farrokhzad – Ashyaneh

فریدون فرخزادبی تو هیچم

آهنگ بی تو هیچم با صدای فریدون فرخزاد Fereydoun Farrokhzad – Bi To Hicham

فریدون فرخزادزائر

آهنگ زائر با صدای فریدون فرخزاد Fereydoun Farrokhzad – Zaer

فریدون فرخزادافسوس

آهنگ افسوس با صدای فریدون فرخزاد

فریدون فرخزادآوازخوان نا آواز

آهنگ آوازخوان نا آواز با صدای فریدون فرخزاد

فریدون فرخزادبارون بهاری

آهنگ بارون بهاری با صدای فریدون فرخزاد

فریدون فرخزادشب من

آهنگ شب من با صدای فریدون فرخزاد Fereydoun Farrokhzad – Shabe Man

فریدون فرخزادآبشار

آهنگ آبشار با صدای فریدون فرخزاد